Syrjäytymisen ennaltaehkäisy

Koen elämäntehtäväkseni syrjäytymisen ehkäisyn ja myös sen hoitamisen.

Siksi olen luonut uusia innovatiivisia toimivia tunnekeskeisiä menetelmiä, joiden avulla syrjäytymistä voidaan sekä ennaltaehkäistä että hoitaa. Nämä menetelmät perustuvat syrjäytymisen juurisyiden löytämiseen ja alitajuntaiseen tunnetyöskentelyyn sekä positiivisen ajattelun luomiseen.

Kehittämieni menetelmien kouluttaminen on tavoitteeni.

Koen elämäntehtäväkseni syrjäytymisen ehkäisyn ja myös sen hoitamisen.

Siksi olen luonut uusia innovatiivisia toimivia tunnekeskeisiä menetelmiä, joiden avulla syrjäytymistä voidaan sekä ennaltaehkäistä että hoitaa. Nämä menetelmät perustuvat syrjäytymisen juurisyiden löytämiseen ja alitajuntaiseen tunnetyöskentelyyn sekä positiivisen ajattelun luomiseen.

Kehittämieni menetelmien kouluttaminen on tavoitteeni.

Miksi uusia menetelmiä tarvitaan?

Viimeisen kolmen vuoden aikana yhteiskunnan tilanne on muuttunut ratkaisevasti. Ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt ja kuitenkin hyvinvointipalveluja supistetaan.

Soteuudistus on leikannut terveydenhuollosta useita palveluja ja ihmisten hätä on suurempi kuin pitkiin aikoihin. Viime hallitus on päättänyt supistaa sotemäärärahoja 1–1,5 miljardia seuraavan neljän vuoden aikana, joka tarkoittaa suuria leikkauksia palveluista.

Julkisen puolen palvelut siis heikentyvät ja ovat riittämättömiä vastaamaan tämä hetken tarpeita. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan myös yksityisiä palveluja, jotta ihmisten pahoinvoinnin lisääntymiseltä vältyttäisiin.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia tavoitteleva tunnekeskeinen menetelmä

Kehittämäni tunnekeskeinen menetelmä tavoittelee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tämä tarkoittaa psyykkistä, kehollista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Esimerkiksi pelot, joita ihmiset ovat saaneet kokea viimeisen kolmen vuoden aikana hyvin paljon, aiheuttavat pitkään jatkuessaan kaikilla näillä em. osa-alueilla pahoinvointia. Ihminen sairastuu kehollisesti, psyykkisesti ja henkisesti sekä saattaa eristäytyä sosiaalisesti. Ihminen ei tässä tapauksessa toteuta enää itseään ja unelmiaan.

Masennus ja yksinäisyys ovat myös lisääntyviä ongelmia tässä yhteiskunnassa ja näiden hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn on puututtava myös yksityisellä puolella kuntien ja yhdistysten kanssa yhteistyössä.

Tärkeimpiä tekijöitä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa

 • Syrjäytymisen varhaisten merkkien tunnistaminen

 • Varhaisen tuen tarjoaminen syrjäytymisvaarassa oleville ja syrjäytyneille sekä heidän perheilleen

 • Perheiden tukeminen syrjäytymisen välttämiseksi

 • Syrjäytymisen juurisyiden tunnistaminen

 • Kiusaajien ja kiusattujen tukeminen

 • Kiusaamisen ehkäisy ja lopettaminen

 • Erilaisuuden hyväksyminen

 • Alitajuntaisten eli tiedostamattomien mallien ja uskomusten muuttaminen

 • Alitajuntaisten toimintatapojen muuttaminen

 • Alitajuntaisten tunnelukkojen purkaminen ja omien vahvuuksien löytäminen

 • Tunnekeskeisten työkalujen tarjoaminen ja opettaminen niitä tarvitseville

 • Vuorovaikutustaitojen opettaminen

 • Uuden kokonaisvaltaista hyvinvointia tavoittelevan koulutuksen luominen

Työllistävä vaikutus

Tavoittelen koulutussuunnitelmaa luodessani myös syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja aikuisten sekä työttömyydestä kärsivien työllistämistä.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja aikuisten auttaminen ja työllistäminen sekä valmentajien, hoitajien ja ohjaajien täydennyskoulutuksen tukeminen voivat tuoda merkittävää hyötyä yhteiskunnalle ja yksilöille.

Muita merkittäviä tavoitteita tulevassa koulutuksessani

 • Uuden innovatiivisen tunnetyöskentelymenetelmän oppiminen
 • Toivon ja ilon luominen elämään
 • Itsearvostuksen ja itseluottamuksen luominen omaan elämään
 • Rakkauden ja läheisyyden kokemus
 • Voiman ja päättäväisyyden luominen
 • Luottamuksen luominen elämään
 • Omien ongelmien juurisyiden tiedostaminen ja uusien mallien oppiminen
 • Luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustaminen

 • Tasapainon opettelu aktiivisuuden ja rentouden välillä
 • Haavoittuvaisuuden, anteeksiantamisen ja myötätunnon merkityksen ymmärtäminen
 • Aitouden, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen
 • Turvan ja rajojen luomisen opettelu
 • Vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen oppiminen
 • Itsemääräämisoikeuden ja vapauden käsitteen ymmärtäminen
 • Kiitollisuus- ja hyväksymistaidot

Siipesi kantavat -työpaja mielenterveyskuntoutujille

Vuonna 2015 ohjasin 3 kk:n pituisen Siipesi kantavat työpajan mielenterveyskuntoutujille. Koska yhteistyötä ei silloin löytynyt yhdistysten tai julkisen puolen kanssa, sain kahdessa viikossa kahdeksan nuorta aikuista työpajaani facebookin kautta.

Työpajassa käyttämiäni menetelmiä olen kehittänyt lähes kymmenen vuoden ajan lisää ja haluan nyt kouluttaa menetelmiä myös muille.

TYÖPAJASTA TEHTIIN VIRALLINEN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS, JOSTA LAITAN TÄHÄN MUUTAMIA PALAUTTEITA

ONKO TYÖPAJALLA OLLUT MERKITYSTÄ OMAAN VIREYSTILAASI JA JAKSAMISEESI?
– Olen ollut virkeämpi, työpaja on tukenut paljon vaikean muutoskauden keskellä.
– Jaksamiseen on ollut merkitystä, kun on ollut kerran viikossa tosi kivassa ryhmässä tekemässä kivoja juttuja ja tietää aina, että tulee hyvä mieli ja positiivisia kokemuksia.
– Sain väreistä ja tietoisuusharjoituksista erittäin paljon virtaa.

ONKO TYÖPAJALLA OLLUT MERKITYSTÄ PÄIVÄRUTIINEIHISI, ARJEN HALLINTAASI JA JÄRJESTYKSENTUNTEESEESI?
– Päivärutiineihin ei. Se tunne on lisääntynyt, että haluan ympäristöni olevan siisti ja harmoninen.
– On vaikuttanut päivärutiiniin, järjestelmällistä aamulla ylös nousemista pajan avulla mahdollistunut.
– Sain lisää poweria tehdä ja kokeilla asioita.

MITÄ MIELTÄ OLET TYÖPAJASSA ANNETTUJEN TYÖVÄLINEIDEN MERKITYKSESTÄ OMAAN TUNNETYÖSKENTELYYSI?
– Paja on ohjannut päätäni positiiviseen ajatteluun. Olen tuntenut maalaamisen ja saven työstämisen välillä aivojumpaksi. Pää opettelee joka kerta kulkemaan uutta rataa pitkin ja mitä enemmän se kulkee sitä rataa, positiivinen ajattelu helpottuu.
– Maalaaminen on ollut hyvä tapa työstää tunteita kotonakin. Ja ylipäätään asiat mitä käytiin pajassa läpi vahvistivat sen ulkopuolellakin minuutta, hyväksyy itsensä sellaisenaan, tunteineen kaikkineen, erityisherkkänä.
– Merkityksellistä! Olen saanut uusia merkittäviä keinoja hallita tunteita. Mielettömän hyvä apu tähän!

MITÄ MIELTÄ OLET TYÖPAJASSA ANNETTUJEN TYÖVÄLINEIDEN MERKITYKSESTÄ OMAN ITSESI JA ONGELMIESI LÄHTÖKOHTIEN TIEDOSTAMISEEN?
– Tekemillämme harjoituksilla, etenkin mielikuvien käytöllä, on ollut suuri vaikutus minuun ja siihen miten tässä maailmassa olen.
– Koen, että tiedostin paljon ennen ryhmää, mutta tämä syvensi vielä näitä. Löytyi sisäinen tyyneys ja usko siihen, että asiat järjestyy.
– Työstin paljon ajatuksia itsestäni ja omasta jaksamisestani. Nyt osaan kuulostella omaa mielialaa ja vointia!

ONKO SUHTAUTUMISESI OMAAN TULEVAISUUTEESI MUUTTUNUT TYÖPAJAN MYÖTÄ?
– Toivoa on enempi.
– En tiennyt mitä haluan tehdä tulevaisuudessa, mutta nyt alkaa selvitä.
– Koen, että olen pajassa harjoitellut tulevaisuuden ajattelua ja sen mahdollisia positiivisia näkymiä. Pääni on ennen pajaa keskittynyt lähes yksinomaan menneisyyteen ja nykyhetken vaikeuksiin
– Alkuun olin aika hukassa oman suuntani kanssa. Halusin löytää elämälleni suunnan, ammatin, josta pidän. Maalaaminen vahvisti itsetuntoani. Sainkin töitä ja pääsin pääsykokeisiin. Luotan nyt siihen, että asiat järjestyy jos myös luotan ja huolehdin itsestäni, sekä teen töitä omien unelmieni eteen.

MITEN ARVIOIT TYÖPAJAN OHJAAJAA?
– Läsnäoleva ja hyvin ihmisten tilat ja olot huomioonottava. Hyvä yhteisen tilan hallinta, lempeydellään ja lujuudellaan mahdollisti minulle mennä hyvinkin syvälle itseeni.
– Parempaa ohjaajaa pajalle ei olisi voinut olla. Tuulia (Tarja) on mahtava tyyppi, ymmärtäväinen ja empaattinen. Paja on ollut antoisa, koska Tuulia (Tarja) todella tietää mistä puhuu ja on itse käyttänyt paljon opettamiaan tekniikoita. Kokemus tunnetyöskentelystä todella näkyy ja kuuluu.
– Hän on lämmin, avoin ihminen ja ensi kertaa sellainen ohjaaja, joka osasi samaistua useisiin käsiteltäviin asioihin. Tunsin aidon läsnäolon ja kuulluksi tulemisen.

Jos haluat vaikuttavuustutkimuksen luettavaksi kokonaisuudessaan, voit pyytää sen sähköpostilla tuulia@ilontuulia.fi

Tuulia Repo

 • Tunnekeskeinen terapeutti ja -valmentaja

 • LogoArt-taideterapeutti

 • Voimavarakeskeinen työnohjaaja

 • Kiinalaisen lääketieteen akupunktioterapeutti

 • NLP-ohjaaja

 • Kouluttaja